Psychoterapia psychodynamiczna jest odpowiednia dla osób doświadczających:

  • Nerwicy
  • Depresji
  • Lęków
  • Żałoby, rozstania czy innego rodzaju straty
  • Niskiego poczucia wartości
  • Trudności w relacjach
  • Problemów związanych z pracą, nauką itp.
     

Osoby uzależnione lub chore psychicznie (cierpiące na schizofrenię, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia urojeniowe) nie powinny być leczone w tym podejściu terapeutycznym.

 

Zobacz także:

Czym się różni psychoterapia od pomocy psychologicznej?