Psychoterapia pary jest pomocna parom przeżywającym kryzys w związku. Podobnie jak w terapii indywidualnej, pierwsze spotkania służą zrozumieniu przyczyn trudności w relacji. Walorem tej formy terapii jest możliwość otwartego wyrażania własnych myśli i emocji w obecności partnera, uzyskanie pomocy w sprecyzowaniu wzajemnych oczekiwań, a także wypracowanie należytego poziomu porozumienia i komunikacji pomiędzy partnerami.

 

Tematy powiązane:

Terapia krótkoterminowa

Terapia długoterminowa