Psychoterapia krótkoterminowa oferowana jest osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (np. żałoba, rozstanie, choroba). Jest ograniczona w czasie i skoncentrowana na rozwiązaniu aktualnej trudności. Ta forma psychoterapii obejmuje cykl od 10 do 25 sesji.

 

Tematy pokrewne:

Psychoterapia długoterminowa

Psychoterapia pary