Konsultacja

Konsultacje to pierwsze spotkania z terapeutą mające na celu wstępne wspólne określenie problemu. Po kilku (najczęściej trzech) spotkaniach, w czasie których omawiane są okoliczności zgłoszenia i robiony jest wywiad, psychoterapeuta proponuje adekwatną formę pomocy.

Efektem konsultacji może być, ale nie musi, kontrakt na psychoterapię decyzję o tym podejmujemy wspólnie z pacjentem.